fbpx

De Privacyverklaring

Privacy verklaring Hazius Media

Privacy statement Hazius Media

Hazius Media  respecteert de privacy van haar klanten en websitebezoekers en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement legt Hazius Media  uit welke gegevens ik over u verwerk en met welk doel. Ik raad je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Verantwoordelijke AVG

Hazius Media , gevestigd aan Rietpad 3, 2215 GG te Voorhout, zal optreden als de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Hazius Media ?

Verstrekte gegevens

Hazius Media  verzamelt de door jou actief verstrekte persoonsgegevens, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en mobiele nummer, financiële gegevens noodzakelijk voor  het doen van betalingen en informatie over de producten en diensten van Hazius Media  die je hebt aangeschaft. Ik kan je ook vragen om andere informatie te verstrekken, zoals functie, titel, industriële branche, bedrijf/naam en land.

Klikgedrag

Hazius Media  probeert op verschillende manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door jou verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert Hazius Media  gebruikersgegevens van ontvangers van Hazius Media  nieuwsbrieven en van bezoekers van Hazius Media  websites. Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Verderop kunt je meer lezen over het gebruik van cookies.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft Hazius Media  bepaalde informatie nodig. Hazius Media  verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van mijn website. Deze informatie bestaat uit:

 • het type device (o.a. tablet of smartphone);
 • het IP-adres (en geolocatie) van je randapparatuur;
 • het besturingssysteem dat je device gebruikt;
 • de pagina’s die je bezoekt;
 • hoe je je weg vindt op de website.

Zelf verstrekte persoonsgegevens

Wanneer je besluit zelf contact op te nemen met Hazius Media, zullen alle door jou verstrekte persoonsgegevens ook alleen worden gebruikt om contact op te nemen, een offerte toe te sutren of advies uit te brengen

Voor welke doeleinden zal Hazius Media  je persoonsgegevens verwerken?

Hazius Media  zal je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om je via de websites diensten aan te bieden;
 • om je de producten die je hebt aangevraagd toe te zenden;
 • om je betalingen voor de gekochte producten te verwerken;
 • om je berichten toe te sturen en contact met je op te nemen over de aangeboden en/of afgenomen diensten;
 • om je op de hoogte te houden van eigen, gelijksoortige producten en diensten van Hazius Media;
 • om je te benaderen voor interessante acties, opiniepeilingen en promotionele kansspelen van Hazius Media;
 • om je te benaderen voor interessante seminars en tentoonstellingen georganiseerd door Hazius Media;
 • om statistische gegevens op te kunnen stellen en de websites te beveiligen;
 • om je gratis voorzieningen te leveren;
 • om je berichten van derde partijen toe te zenden indien je daar voorafgaande toestemming voor hebt verleend;
 • om de diensten beter op je wensen en interesses aan te laten sluiten door op basis van je gebruik van de website een profiel van je op te stellen.

Gegevensverwerking

Ik zal alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Gebruik van gegevens voor Direct Marketing doeleinden

Hazius Media  zal de door jou verstrekte en in een klantprofiel opgeslagen informatie gebruiken om je nieuwsbrieven van Hazius Media  te sturen en aanbiedingen waarvan Hazius Media  denkt dat ze je zullen interesseren.

Bovendien is het zo dat als je akkoord gaat met het ontvangen van aanbiedingen van externe organisaties, je persoonsgegevens bij Hazius Media  blijven, die je de aanbiedingen van de derden zal sturen. Behalve in het hieronder uitgelegde geval met betrekking tot de levering van gratis voorzieningen, zullen jouw persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan dergelijke externe organisaties.

Om je gratis voorzieningen te kunnen leveren, is het mogelijk dat Hazius Media  je persoonsgegevens en/of zakelijke informatie deelt met externe organisaties die partners zijn van Hazius Media . Deze externe organisaties kunnen binnen of buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Ik zal je persoonsgegevens alleen met onze externe partnerorganisaties delen als je daarmee van tevoren uitdrukkelijk hebt toegestemd.

Hazius Media  biedt je de mogelijkheid te allen tijde je voorkeuren te wijzigen en zal je in elke nieuwsbrief of e-mail die je via elektronische weg wordt toegezonden herinneren aan de mogelijkheid om je voorkeuren te wijzigen en om je af te melden voor verdere ontvangst van e-mails.

Verstrekking van gegevens aan derden

Als Hazius Media of een onderdeel daarvan dat deze website beheert, verkocht wordt, dan zullen de relevante lijsten van geregistreerde bezoekers en andere persoonsgegevens van onze abonnees en gebruikers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Hazius Media  kan daarnaast uw gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat Hazius Media  je persoonsgegevens verstrekt als Hazius Media  hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als ik van mening ben dat het noodzakelijk is ter verdediging van mijn rechten, bijvoorbeeld om illegale activiteiten of inbreuken op mijn beleid te voorkomen of te bestrijden.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hazius Media  deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van je personal computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen je Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van Hazius Media

Hazius Media  maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal Hazius Media  dat niet doen.

Cookies van derde partijen

Tracking cookies

Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen derden “tracking cookies” op je computer plaatsen. Met behulp van deze cookies wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt van het netwerk van Hazius Media. Ook worden je kliks in de nieuwsbrief bijgehouden. Het klikgedrag van ontvangers van de nieuwsbrieven en bezoekers van websites van Hazius Media  wordt bekeken om te bepalen voor welke specifieke onderdelen van nieuwsbrieven en de websites gebruikers belangstelling hebben. Op deze manier kunnen mijn nieuwsbrieven en websites zoveel mogelijk worden afgestemd op en aangepast aan je belangstelling, bijvoorbeeld door informatie in de volgorde van je interesse te presenteren. Ook kan deze informatie gebruikt worden om een klantprofiel te maken en om de inhoud van diensten, nieuwsbrieven en aanbiedingen af te stemmen op zaken waar je belangstelling voor hebt.

Google Analytics cookies

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kan ik zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Ik gebruik deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van mijn website. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google geanonimiseerd en versleuteld opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Advertising cookies

Om advertenties te serveren, wordt een cookie van Facebook geplaatst.

Social plug ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Instagram en LinkedIn. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kun je – als je dat wilt – informatie op de website met anderen delen  dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op je Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Weten bedrijven door cookies wie ik ben?

Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van je Apparaat en zijn niet gekoppeld aan jou persoonlijk. Met cookies kunnen bedrijven dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om je persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt Hazius Media  cookies?

Andere cookies gebruik ik voor statistische doeleinden. Ik meet bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om mijn websites te vinden. Hiermee kan ik de websites zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie je bent of wat je emailadres is.

Waarom zou ik cookies toestaan?

Cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

 Indien er links worden getoond op de website www.haziusmedia.nl die verwijzen naar externe websites en organisaties, draagt Hazius Media geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die websites en/of organisaties. Voor meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens door die websites en/of organisaties, verwijs ik naar hun privacy en cookie statements.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt.

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Je persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Hazius Media. Hazius Media zal ervoor zorgen dat je persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om j gegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart Hazius Media je persoonsgegevens?

Hazius Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Je rechten

Indien je wilt weten welke persoonsgegevens Hazius Media over je heeft vastgelegd, kun je contact opnemen met Hazius Media door een mail te sturen naar info@haziusmedia.nl of door je verzoek te sturen aan Hazius Media, Afdeling Privacy, Rietpad 3, 2215 GG te Voorhout. Hazius Media zal ten minste binnen vier weken aan je mededelen of Hazius Media  persoonsgegevens over je verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Hazius Media je tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die Hazius Media over je verwerkt.

Je kunt Hazius Media aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Hazius Media  zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Hazius Media  aan uw verzoek zal voldoen.

Beveiliging persoonsgegevens.

Hazius Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Hazius Media heeft treffende maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Ook met betrekking tot derde partijen heeft Hazius Media beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Hazius Media met derden die jouw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In deze verwerkingsovereenkomst staat de verwerking en de afspraken vastgelegd. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in Nederland en in de Verenigde Staten.

Klacht of vragen:

Indien je een klacht wilt indienen over Hazius Media met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe je dit dient te doen, tref je aan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan info[at]haziusmedia.nl.

 

Contactgegevens:
https:\\haziusmedia.nl
Rietpad 3 2215 GG Voorhout
+31617660212