fbpx

De Privacyverklaring

Hier vind je de link naar de pdf versie van de privacy verklaring

Privacyverklaring Hazius Media

 

Hazius Media hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat Hazius Media zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over Hazius Media

Volledige naam : Hazius Media

Adres               : Rietpad 3, 2215 GG Voorhout

Website            : www.haziusmedia.nl

E-mail              : info@haziusmedia.nl

 

Telefoonnr.        : +31-6-17660212

 

KvK-nummer      : 27354122

Btw                   : NL002031789B24

Bank                 : NL20 KNAB 0258 3459 50

 

Binnen Hazius Media is Marjolein de Haas van Dorsser de functionaris voor de gegevensbescherming.

 

Jouw persoonsgegevens

Voor de diensten die Hazius Media aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vind je een overzicht, welke persoonsgegevens door Hazius Media kunnen worden verzameld:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens Social Media kanalen.

 

Hazius Media verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan Hazius Media. Echter, wanneer jij de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige diensten mogelijk niet uitgevoerd worden door Hazius Media voor/ten behoeve van jou.

  

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind jij een overzicht van de doeleinden, waarvoor Hazius Media (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen:

 

 • Het invullen van een contactformulier;
 • Het registreren voor een nieuwsbrief;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het vorderen van nakoming van de overeenkomst met Hazius Media;
 • Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Als Hazius Media persoonsgegevens plaatst op haar website gebeurt dat pas nadat jij hier jouw toestemming voor hebt gegeven. Hazius Media plaatst daarbij alleen jouw naam. Deze gegevens kunnen altijd worden geanonimiseerd.

Indien jij zelf een bericht, een review of dergelijke op de sociale mediapagina’s van Hazius Media plaatst, worden jouw naam en eventueel jouw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra jij kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op mijn sociale mediapagina’s jouw gegevens te anonimiseren.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Hazius Media verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Hazius Media heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

Gerechtvaardigd belang

Soms heeft Hazius Media een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Marketing: Als jij een dienst afneemt, dan kan Hazius Media jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Hazius Media (blijven) groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen: Hazius Media kan jouw persoonsgegevens gebruiken om onder andere fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of voor het voeren van een rechtszaak. Hazius Media heeft in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer Hazius Media niet het recht zou hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat zij geen recht kan halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor de bedrijfsvoering van Hazius Media mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met mij op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot die van Hazius Media. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

Binnen Hazius Media worden er geen automatische beslissingen genomen op basis van bepaalde persoonsgegevens.

Cookies & Statistieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. Hazius Media maakt gebruik van functionele- en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van mijn website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig. Hazius Media maakt ook gebruik van Tracking Cookies. Hierbij kan het wel zijn dat jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Als Hazius Media dat doet, wordt hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd bij het bezoeken van de website.

Op mijn website worden geen cookies van andere partijen geplaatst.

Op mijnwebsite worden statistieken bijgehouden via Google Analytics. Ik heb daarbij de instellingen conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld.

 

Social media

Op de website van Hazius Media staan Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacybeleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

 

Aanbiedingen bij Hazius Media

Op mijn website als ook via berichten op mijn Social media pagina’s die jij kunt liken, houdt Hazius Media je graag op de hoogte van aanbiedingen en nieuwe diensten. Dit doe ik ook via mijn nieuwsbrief waarvoor jij je kunt inschrijven en indien gewenst ook weer kunt afmelden. Na afmelding ontvang jij geen nieuwsbrieven meer.

 

Delen met derden

Hazius Media deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval: 

 • De hostingprovider die de website op zijn server heeft staan;
 • De bankrelatie;
 • De partij die de administratie verzorgt;
 • De derde(n) die ik eventueel inhuur ter uitvoering van de overeenkomst;
 • De partij die ik mogelijk inzet voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om je persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

Hazius Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

 

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Hazius Media te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden jouw persoonsgegevens nog vijf (5) jaren bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.

 

Veiligheid website

Hazius Media houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging en veilige omgeving te verzekeren.

 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Hazius Media.

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Hazius Media op te nemen per e-mail. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Jij stuurt een kopie van je identiteitsbewijs mee met jouw verzoek, zodat Hazius Media jouw identiteit kan verifiëren zodat de gevraagde informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs mag jij jouw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar maken.

 

Meer informatie over jouw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

 

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Hazius Media op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Klachten

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe jij dit moet doen.

 

Hazius Media, Privacyverklaring 1.1, maart 2021.